Tips voor lift gebruik bij gemengd wonen in een wooncomplex

Verschillende belangen voor lift gebruik

Gemengd wonen in een wooncomplex komt steeds vaker voor. Huurders en eigenaren wonen in één gebouw. Doordat appartementsrecht en huurrecht in dit gebouw samen voorkomen, zijn er verschillende belangen. Dit heeft invloed op allerlei zaken, waaronder het gebruik en het onderhoud van de lift. In dit blog vertellen we je meer over gemengd wonen en geven we tips voor het gebruik van de lift bij gemengd wonen in een wooncomplex.

Hoe werkt gemengd wonen?

Ook voor een complex voor gemengd wonen is het wettelijk verplicht dat er een Vereniging van Eigenaren is (VvE). De leden van de VvE zijn de eigenaren van de koopappartementen en de woningcorporatie die de appartementen verhuurt. De huurders zitten niet zelf in de VvE, maar worden vertegenwoordigd door de woningcorporatie. Die zorgt ervoor dat de belangen van de huurders worden behartigd. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de VvE worden besluiten genomen over het wooncomplex, bijvoorbeeld over het onderhoud van de lift.

Tips voor lift gebruik en onderhoud

De relaties tussen de hierboven genoemde partijen is niet altijd even gemakkelijk. Voor elke groep spelen immers andere belangen. Huurders kunnen zich slecht vertegenwoordigd voelen bij problemen in het woningcomplex, bijvoorbeeld bij storingen of kapotte onderdelen van de lift. Soms voelen ze zich ook met de nek aangekeken door kopers. Dit maakt de situatie nog lastiger. Kopers en huurders kunnen zich soms ook onmachtig voelen, wanneer de grooteigenaar en de VvE naar elkaar wijzen en er niets gebeurt om problemen op te lossen. Tips die kunnen helpen om problemen te voorkomen zijn:

  • Neem de lift op in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
  • Zorg voor goed onderhoud om problemen te voorkomen
  • Kies voor een veilige lift, bijvoorbeeld een met toegangscontrole

Goed onderhoud voorkomt problemen

Goed onderhoud van een lift in een wooncomplex kan veel problemen voorkomen. Neem daarom contact op met een onderhoudspartij die begrijpt tegen welke problemen mensen bij gemengd wonen in een wooncomplex tegenaan lopen en die goed en betaalbaar onderhoud verricht. Zij kunnen vaak ook meedenken over duurzame besparingen. Heb jij nog meer tips? Stuur ze ons via het contactformulier.