Bij veel mensen bestaat het beeld dat het leven in een grote stad als Arnhem individualistisch is en dat men weinig oog heeft voor de mensen in de buurt. Een onterecht beeld, zoals blijkt uit verschillende projecten in Arnhem Sociale projecten waar behoefte aan is en blijft, bijvoorbeeld nu onlangs is gebleken dat de jaarlijkse inkomenstoeslag voor mensen in de bijstand op de tocht staat. Juist omdat dit een kwetsbare groep is zijn verschillende organisaties in actie gekomen om een nieuw initiatief in het leven te roepen.

Samen actief tegen armoede

Dat is de naam van het initiatief dat de organisaties in samenwerking met de gemeente Arnhem voor ogen hebben. Het is een armoedepact dat in de vorm van verschillende ondersteunende projecten hulp moet bieden. Niet alleen op financieel vlak, maar vooral ook met het idee om mensen met geldproblemen uit hun sociale isolement te halen.

Dat loopt uiteen van simpele maar doeltreffende initiatieven als samen koken en eten, maar gaat ook dieper in op de problematiek met bijvoorbeeld financiële voorlichtingsavonden. Met ingang van 1 januari 2015 wordt de grens om voor deze voorzieningen in aanmerkingen te komen overigens verruimd: op dit moment is dat nog 110 procent van het minimum inkomen, maar dit wordt in het nieuwe jaar opgerekt tot 120 procent.

“Ik erger me heel erg als kinderen niet mee kunnen op schoolreisje, omdat hun ouders dat niet kunnen betalen. Dat scholen dat laten gebeuren,” aldus Elfrink

Gemeente waardeert gebaar

Ondanks dat de gemeente enerzijds de inkomenstoeslag voor bijstandsgerechtigden wil verkleinen, is het anderzijds wel blij om te zien dat zulke initiatieven ontstaan. Zij ondersteunt deze dan ook van harte , temeer omdat de financiële middelen die vanuit de gemeente beschikbaar zijn steeds beperkter worden. Samen de schouders eronder is dan ook een steeds belangrijker uitgangspunt, aldus wethouder Gerrie Elfrink.